ÜMİTKÖY (0312) 235 40 04

ÇUKURAMBAR (0312) 285 44 99

STERİLİZASYON' DA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

ANA SAYFA > FAYDALI BİLGİLER

Sterilizasyon kavramı günümüz de özellikle dünyanın artık küçük bir köy halini alması ile daha çok önem kazanan bir kavram olmuştur. Çünkü artık farklı coğrafyalara özgü hastalık türleri de globalleşme ile birlikte tüm dünya da gözükebilir hale gelmişlerdir. Bu saye de sterilizasyon kavramı da büyük önem arz etmeye başlamıştır. Sterilizasyon kelimesi tıbbi olarak açıklamak gerekir ise bir yaranın, bir maddenin, laboratuar ve ameliyat aygıt ve araçlarının ya da bir pansuman gerecinin taşımış olduğu ferment ve mikropları yok etme bu araçlardan o tip mikropları arındırma işlemi olarak tanımlanır. Sterilizasyon işlemi özellikle tıp alanında ameliyatta ve hastalığın kolay bir şekilde yayılma ve bulaşma imkanı olan diş tedavilerinde büyük önem taşımaktadır. 
 

Sterilizasyon yapılmasının en önemli nedeni olarak ise enfeksiyon kapma riskinin en aza indirgenmesi olarak gösterilebilir. Sonrasında ise  bulaşık hastalık türlerinin etkilerinin en aza indirilmesi ve bulaşılma riskini en aza indirmenin yolu olarak sterilizasyon işlemi yapılması tavsiye edilir. Sterilizasyon işleminin belli başlı olarak belirlenen  aşaması mevcuttur. Bu sayede sterile etme işlemi gerçekleştirilerek enfeksiyon ve bulaşıcı hastalık riski en aza indirgenerek güvenli ve steril bir ortam elde edilerek tedavi için en uygun ortam hazırlanmış olur. Bu bahsi geçen 5 aşamayı şu şekilde sıralamak mümkündür : 1 - Temizleme - Denetleme, 2 - Paketleme - Yükleme, 3 - Sterilizasyon İşlemi, 4 - Boşaltma - Kayıt, 5 - Depolama - Dağıtım.
 

Sterilizasyon işlemi yapılmadan önce bu işlemin en önemli ayağı olarak belirtilen unsur temizlik ve yapılan bu temizliğin denetlenme aşamasıdır. Bu saye de sterile edilmek istenen malzeme daha güvenilir ve uygun şartlar da sterilize edilebilecektir. Temizlik işlemi malzemenin türüne göre el yöntemi ile yapılabileceği gibi dezenfekte edici makineler ile de yapılabilmektedir. Sterilize yapılacak malzemenin ikinci aşaması ise sterilize edilme işlemi başlayana kadar paketleme yöntemiyle korunmasıdır. Bu saye de malzeme sterilizasyon işlemi için korunmaya alınmalıdır. Bakteri sporları dahil bütün canlı mikro organizmaların imha yöntemi ile sterilizasyon işlemi tamamlanmış olmaktadır. Bütün bu işlemlerin ardından malzeme öncelikle kayıt altına alınır ve ardından da gerekli mercilere dağıtım içi gönderilir.